ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупка

през електронен магазин www.himera88.com


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване
Общи условия за ползване на www.
himera88.com - онлайн магазин на Химера 88 ЕООД

Уебсайта www.
himera88.com е онлайн магазин на Химера 88. Вие може да закупите предлаганите продукти и те да ви бъдат доставени до посочения от вас за достaвка адрес или офис на куриерска фирма.
Всеки потребител на сайта www.
himera88.com приема Общите условия за ползване на сайта от момента на влизането в него и през цялото време на ползване до напускането на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия) . Моментът , в който потребителя се съгласи с Общите условия се счита за начален момент на договора между горепосоченият и доставчика „Химера 88”  ЕООД  ЕИК:BG204537057 гр. Асеновград ул. Марица 15 (за по - накратко ще наричаме Химера) .

1. Права и задължения на страните:

Химера 88 се задължава:
· да достави на клиента в срок заявената от него стока;
· да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;
· да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
· да уведоми клиента за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
· да посочи служебен или електронен адрес, на който клиента може да изпраща жалби или предложения относно закупените стоки;
· да уведоми потребителя за правото му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната - потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора;
· да приеме рекламация от страна на клиента в срок от 14 работни дни, считано от деня на получаването й, за сметка на
клиента, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора.
· Да посочи телефон за връзка за жалби, рекламации и предложения от клиентите.

Клиентът се задължава:
· да предостави на
Химера 88 предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща или след проведен телефонен разговор със служител на Химера 88;
· да посочи точен и валиден телефон за контакт , адрес за доставка и електронен адрес;
· да предостави на
Химера 88 съгласието си за изпълнението на договора след като поръчката е направена в срока установен в Общите условия за ползване;
· да получи стоката и да плати нейната себестойност;
· да заплати разходите по доставката, съобразно условията посочени по-надолу в договора;
· да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да уведоми служителите на
Химера 88, ако не желае да прегледа поръчаната стока преди заплащането й;
· Клиента е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващата ги документация при евентуално предявяване право на отказ от порьчката или при рекламация.


2. Условия за доставка:


·
Химера 88 се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на Клиента поръчаната стока;
· При липса на складова наличност от заявената стока
Химера 88 в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонен разговор със служител на Химера88 и обсъждане на вариантите за корекция на поръчката в полза на Клиента;
· При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в онлайн магазина на
Химера 88 фирмата не носи отговорност;
· В случай, че
Химера 88 изпълни друго вместо поръчаното от Клиента  и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.
· Всички обявени цени на стоките са в български левове, с включен ДДС.
· Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон, включително фактура и/или разписка за пощенски паричен превод, издадена от куриера при доставянето на поръчката. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки (чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.) затова е добре да я запазите - тя доказва вашето плащане и замества касовият бон..
· При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи като по този начин се финализира сключения договор за покупко- продажба и Клиентът удостоверява съгласието си за получената стока . За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката е момента на нейната доставка.
· В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не потърси поръчаната стока в посоченият офис на куриерска фирма,
Химера 88 се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
· Договорът поражда действие между страните след осигуряване наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
· С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.
· С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

3. Начини на плащане и доставка
3.1. Плащане
Заплащането се извършва с наложен платеж при доставянето на стоката или предварително по банков път.

3.2. Доставка в България

БЕЗПЛАТНА доставка за клиент на ЕДРО (без събота), до офис на ЕКОТ или СПИДИ

При поръчка над 300лв(при заплащане с банков превод)


БЕЗПЛАТНА доставка за клиент на ДРЕБНО (без събота), до офис на ЕКОНТ или СПИДИ

 При поръчка над 150лв


ЕКПРЕСНО Спиди

поръчката се изпраща до 1 работен ден (24 часа)

получава се до 1-2 работни дни
ЕКПРЕСНО Еконт

поръчката се изпраща до 1 работен ден (24 часа)

получва се до 1-2 работни дни

ВНИМАНИЕ! Ако в момента на поръчката има липсващ продукт, вие ще бъдете информирани и само с вашето съгласие ще бъде заменен с друг породукт.

3.3 Доставка в чужбина. Ако желате пратката може да бъде доставена на адрес в чужбина.


4. Право на отказ от закупената стока – клиента има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки  в същия търговски вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания Химера 88 се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.  Химера 88 ще възстанови заплатената от Клиента сума по банков път.

5. Рекламации


5.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 14 работни дни от доставката й.
5.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена клиента следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.
5.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията- чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.
5.4. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 7.3. от договора.

6. Лични данни

6.1.
Химера 88 полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
6.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,
Химера 88 може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
6.3.
Химера 88 има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: himera88ltd@gmail.com

7. Разкриване на информацията

7.1.
Химера се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
7.2. е получил изричното съгласие на клиента;
7.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
7.4.
Химера е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8. Отговорност –
Химера не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Химера - случаи на непреодолима сила, лоши метеорологични условия, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Ракхива.
9. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

АДРЕСИ за кореспонденция с
Химера 88 ЕООД:
Гр.
Асеновград, ул. Марица № 15
Телефон:
0888438988/0899709890
Email:
himera88ltd@gmail.com

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
 
Последна актуализация на 27.04.2021г.